ReadyPlanet.com
dot dot
การสั่งซื้อและเงื่อนไข


ขั้นตอนการสั่งซื้อ 

          ลูกค้าสามารถสั่งให้ร้าน ทำสินค้าท่านต้องการได้ แต่หากบางครั้งที่ลูกค้านำตัวอย่างมาให้ทำ
ร้านไม่สามารถตรวจสอบได้ทันทีและหากมีเหตุทางกฏหมาย ร้านจะเป็นพยาน ให้แก่ผู้เสียหาย
จนคดีสิ้นสุด แต่หากผู้ใด ได้ละเมิดสิทธ์และเลียนแบบสินค้าใดๆ ของร้าน รวมทั้งแบบสินค้าที่ร้าน
เป็นผู้กำหนดรูปแบบ (Spec) ร้าน จะดำเนินคดี ทั้งผู้จัดทำ และผู้จ้างวานอย่างถึงที่สุด

1.ติดต่อมาทาง โทรศัพท์ หรือ ส่งมาที่
108awards@gmail.com มาทางบริษัท  เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะสั่งทำสินค้า
***ถ้าเป็นการติดต่อมาทางอีเมล์ ทางร้านจะโทรติดต่อกลับไปอีกครั้งเพื่อยืนยันความประสงค์ 
     เพราะฉะนั้นกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ทางอีเมล์ไว้ด้วย

2.ทำการตกลง เพื่อสรุปรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น
              -  กำหนด ว่าจะลูกค้าจะออกแบบเองหรือไม่
                 และทีมงานจะช่วยนำแนะว่าจะต้องทำอย่างไร   ...
ขั้นตอนการส่งไฟล์
              -  ถ้าให้บริษัทออกแบบให้ ทีมงานจะต้องสอบถามเกี่ยวกับ
                 ละเอียดของสินค้าที่ลูกค้าจะนำไปใช้ แล้วจึงสรุป
                 และนำแนะ ให้ลูกค้าเลือก รูปทรง ขนาด  สี 
                 และตัวอักษร จึงค่อยตีราคาทั้งหมด เงื่อนไขการชำระเงิน และวันเวลาส่ง
                 ...
ขั้นตอนการส่งไฟล์
 

3.เมื่อสรุปรายละเอียดต่างๆของสินค้าเสร็จ ทางร้านจะส่งแบบสินค้าที่ออกแบบเสร็จแล้ว
   ไปให้ลูกค้าเพื่อ พิจารณา และตรวจสอบ ว่าพึ่งพอใจหรือไม่ โดยที่ลูกค้าต้องติดต่อกลับมา
    ยืนยันอีกครั้ง ก่อนที่ทีมงานจะลงมือทำสินค้าจริง
***การส่งแบบให้ลูกค้าตรวจสอบนั้น จะส่งไปทาง E - mail หรือ ซีดีทาง ไปรษณีย์ หรือจะ
     สะดวกมารับด้วยตัวเองก็ได้


 
         ท่านสามารถส่งไฟล์ ".ai" หรือ ".cdr:"    adobe illustrator
หรือ Coredraw ซึ่งเราสามารถนำมาย่อขยายได ส่วน Files ".jpe" หรือ ".bmp" ไม่สาม
ารถใช้ได้ เนื่องจากไม่สามารถแต่งเพิ่มเติมได้
         ***หมายเหตุ โดยเหตุที่ files ".jpg" หรือ ".bmp" ไม่สามารถใช้ได้ แต่หากจำเป็น
ต้องนำ files ดังกล่าวมาใช้ จะมีค่าใช้จ่ายในการตกแต่งโลโก้ละ 200 บาทการแนบฟอนท์
          กรุณาระบุชื่อฟอนท์ ที่มีใน PC ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่มีฟอนท์จะแจ้งให้ท่านทราบ
และหาฟอนท์ที่ใกล้เคียงให้ ซึ่งทางบริษัทฯ มีมากกว่า 10,000 ฟ้อน แต่หากไม่มีจริง ๆ
และจำเป็นต้องใช้ฟอนท์ดังกล่าว จะมีค่าใช่จ่ายเพิ่มซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการระบุสี
        
          กรุณาระบุรหัสแพนโทน ( Pantone Code ) ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบเพื่อทำสีให้ไกล้เคียงที่สุด
          ***หมายเหตุ การทำสีอาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อย เนื่องจากวัสดุที่จะทำสี ( เช่น โลหะ, กระดาษ,
พลาสติก ฯลฯ ) และ สีเงา, สีด้าน, แต่หากท่านไม่มี Pantone Code และ ไม่มีตัวอย่างสี ท่านจำเป็น
ต้องยอมรับสีที่แนบให้และพิมพ์ให้ดูก่อนทำสินค้าโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
การนำส่งข้อมูล
         กรุณนำส่งโดย PC Flie Format ไม่สามารถนำส่งโดย mac file ได้ และนำส่ง
Email : CD, 3.5 dice, Trumb drive, memory stick,MMC card, SD card หรือ XD card ได้การแจ้งชื่อ ที่ระบุในโล่

         กรุณาทำข้อความหลัก และระบุชื่อรางวัล หรือผู้รับรางวัล แยกต่างหาก ท่านไม่จำเป็นต้อง
ใช้ข้อความพร้อมชื่อรางวัล และผู้รับรางวัล ในทุกข้อความ เพื่อกันความสับสนการตรวจปรู้ฟ 
          หลังจากที่ท่านได้สั่งงานที่ร้าน แล้วและท่านต้องการส่งแบบเพื่อตรวจปรู้ฟก่อน
ทางร้านจะทำทันที แล้วส่งกลับให้ท่านตรวจภายในวันที่สั่งหรือไม่เกินวันรุ่งขึ้นทาง Email หรือ FAX
 เมื่อท่านได้รับ กรุณาแจ้งกลับทันทีเพื่อยืนยันข้อความ หากท่านไม่ได้ยืนยันทาง Email หรือ FAX กลับเท่านั้น
(ไม่สามารถแจ้งด้วยปากเปล่าได้) ทางร้านจำเป็นต้องรอท่านสรุปก่อนและอาจทำให้งานล่าช้าได้ แต่หากไม่ได้
มีการตรวจปรู้ฟใด ๆ บริษัทฯ จะอิงตามข้อความหลักครั้งแรกที่ได้รับจากท่าน
           ***หมายเหตุ หากมีข้อผิดพลาดในการตรวจปรู้ฟ โดยทางร้าน ทำผิดจะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่หาก
มีข้อผิดพลาดจากท่านจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจะมีข้อยกเว้นของความเป็นไปได้ในข้อผิดพลาดการแก้ไขและยกเลิก
          หากท่านสั่งของแล้วมีการยกเลิก หรือแก้ไขจะมีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 30 % ของยอดสินค้าและเมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว
กรุณาตรวจสินค้าทุกชิ้นโดยละเอียดทัน (กรณีให้ไปส่งสินค้า) และแจ้งให้ ทางร้านทราบทันที เพื่อเปลี่ยน
หรือ แก้ไข ในแบบเดียวกัน หรือในสินค้าที่ราคาสูงกว่าสินค้าที่ท่านสั่งการลอกเลียนแบบสินค้าและลิขสิทธ์ 
          หากมีการลอกเรียนลิขสิทธ์ เรายินดีช่วยเหลือเจ้าของลิขสิทธ์ตามกฏหมาย
 


 
การส่ง Art work และเงื่อนไขการแนบโลโก้


 

กรอกข้อมูลสอบถามด้านล่าง

 


ชื่อ :  *
จังหวัด :
เบอร์โทร :  *
Email :
คำถามของคุณ :  *


dot
***สมัครรับข่าวสาร***

dot
dot
O> NEWS !!
dot
dot
O>โล่แบ่งตามวัตถุดิบ
dot
bulletโล่อคิลิค
bulletโล่ไม้
bulletถ้วยรางวัล
dot
O> โล่ไม้
dot
bulletโล่ ไม้+อคริลิค
bulletโล่ ไม้ติดโรว์มาร์ค
dot
O>โล่แบ่งตามรูปทรง
dot
bulletโล่ทรงมาตราฐาน
bulletโล่รูปดาว
bulletโล่ฐานสูง
bulletโล่รูปสัตว์
bulletโล่รูปคน
bulletโล่รูปยานพาหนะ
bulletโล่รูปสิ่งของ
bulletโล่ตามลูกค้าสั่ง
dot
O>โล่แบ่งตามประเภทรางวัล
dot
bulletโล่ รางวัลบันเทิง
bulletโล่ รางวัลกีฬา
bulletโล่ ประกวดแข่งขัน
bulletโล่ เกีตรติคุณดีเด่น
dot
O>โล่แบ่งตามวิธีการทำ
dot
bulletโล่ ต่อ ประกอบ
bulletโล่ ใส่สีพื้นหลัง
bulletโล่ ประกบอคิลิคหน้าหลัง
bulletโล่ เจาะช่องภายใน
bulletโล่ FULL COLOUR
bulletโล่ สติ๊กเกอร์ทึบ
bulletโล่ อคริลิคติดโรว์มาร์ค
dot
แบบ Font & Clip art
dot
bulletFont หน้า 1
bulletFont หน้า 2
bulletFont หน้า 3
bulletFont หน้า 4
bulletClip art หน้า 1
bulletClip art หน้า 2
bulletClip art หน้า 3
dot
แผ่นพลาสติก 2 สี
dot
bulletแผ่นพลาสติก 2 สี แกะcnc P1
bulletแผ่นพลาสติก 2 สี แกะcnc P2
bulletแผ่นพลาสติก 2 สี แกะcnc P3
bulletแผ่นพลาสติก 2 สี Laser P1
bulletแผ่นพลาสติก 2 สี Laser P2
bulletแผ่นพลาสติก 2 สี Laser P3
bulletLanding Page
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท 33 โปรดักชั่น กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 79/14-16 หมู่ที่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1155-62023-31-7 ฝ่ายขาย 096.883.5807 084.439.7449 061.759.8998 ฝ่ายจัดซื้อ 084.154.6968 email : info@33production.com ID Line : @33production